SH Result

SH TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. TOLANI HITESH KANHAIYA 92.88
2. DESHMUKH ADITYA UDAY 90.53
3. PATIL SHIRISH GAJAMAL 90.50

SH Topper Winter 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 Hitesh Tolani 92.14
2 Kartik Patil 91.86
3 Sakshi Aganihotri 91.29

SH Topper Summer 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Bhamare Anjali 94.00
2. Sonawane Rushikesh 92.70
3. Borkar Shrushty 92.50

Sr.No. Photo Name Percentage
1 Khan Umair Ahmad M. 90.97%
2 Wani Sharvari R. 86.57%
3 Patil Manasi Arunrao 86.08%