E & TC Result

SYEJ TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Wagh Yashwardhan Manoj 78.9
2. Barve Yash Harish 77.8
3. Bhadange Nandini Kailas 76.7
4. Bantode Akshada Sachin 76.7
5. Vispute Varad Ratnakar 76.7

TYEJ TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Jadhav Prathamesh Shrikant 83.1
2. Jadhav Darshana Dinesh 83.00
3. Mahajan Nilesh Kundan 81.00

FYEJ TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Vaidya Maithili C. 86.03
2. Chandak Anuj Sharad 84.5
3. Garje Harshala Ganpati 70.9

FYEJ TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Bhadange Nandini Kailas 84.00
2. Ingole Rutuparna Nilesh 83.88
3. Barve Yash Harish 83.75

TYEJ TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Khan Umair Ahmad Masood Ahmad 95.60
2. Jagtap Aditya Manoj 94.00
3. Wani Sharvari Ramesh 93.87

SYEJ TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Shelar Mayur Samadhan 88.44
2. Jadhav Darshana Dinesh 87.44
3. Jadhav Prathmesh Shrikant 86.78

TYEJ TOPPERS WINTER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 Khan Umair Ahmad Masood Ahmad 98.74
2 Wani Sharvari Ramesh 98.53
3 Jagtap Aditya Manoj 97.68

SYEJ TOPPERS WINTER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 Jadhav Prathmesh 93.80
2 Jadhav Darshana 92.00
3 Pawar Gaurav 89.41

TYEJ TOPPERS SUMMER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1.  Shirsath Aishwarya Vinayak 95.73
2. Mourya Harsh Ramesh 94.80
3.  Dhage Pradip Valu 94.40
4. Sonawane Mayur Vitthal 94.40

FYEJ TOPPERS SUMMER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Jadhav Prathmesh 90.50
2. Mahajan Nilesh 89.50
3. Tiwari Parth 85.13

SYEJ TOPPERS SUMMER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Khan Umair 96.67
2. Wani Sharvari 93.67
3. Kirve Dhanashree 91.00

TYEJ Toppers 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Shouche Priyanka A. 91.67
2. Todkar Siddharth J. 83.33
3. Pawar Shivani S. 81.44

SYEJ Toppers 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Shirsat Aishwarya V. 86.30
2. Gauri Mishra S. 83.40
3. Kakad Prachi D. 83.40