CM Result

TYCM TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Borkar Shrushti Ramesh 92.04
2. Mhaske Snehal Mangesh 92.00
3. Sonawane Isha Balasaheb 89.2

SYCM TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Patil Akshay Chandrakant 89.1

 

2. Tolani Hitesh Kannhaiya 88.00
3. Patil Shirish Gajamal 85.5

FYCM TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Tolani Hitesh Kannhaiya 92.88
2. Patil Shirish Gajamal 90.50
3. Patil Akshay Chandrakant 89.88

FYCM TOPPERS SUMMER 2022

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Ahirrao Ayush Jagdish 87.5

 

2. Karki Mansi Khadak 86.5.2
3. Tambe Tanmay Jitendra 83.4

TYCM TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. PATIL MANASI ARUNRAO 97.43
2. CHAUDHARI VAISHNAVI SUBHASH 96.51
3. PAGAR YASHODHAN SHARAD 96.29

SYCM TOPPERS SUMMER 2021

Sr.No. Photo Name Percentage
1. MHASKE SNEHAL MANGESH 91.6

 

2. WALKE NIKITA KESHAV 87.2
3. JONDHALE SHRAVANI SAHEBRAO 86.53

TYCM TOPPERS WINTER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 PATIL MANASI 99.33
2 PAGAR YASHODHAN 98.67
3 SHAH DRISHTI 97.89

SYCM TOPPERS WINTER 2020

Sr.No. Photo Name Percentage
1 WALKE NIKITA 97.07
2 MHASKE SNEHAL 95.20
3 DEORE TAMANNA 94.80

TYCM TOPPERS 2019-20

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Deshmukh Yuvraj Ashok 99.41
2. Nagare Abhishek Shailesh 98.82
3. Hire Srushti Bhausaheb 98.24

FYCM TOPPERS 2019-20

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Borkar Shrushty 92.50
2. Mhaske Snehal 91.50
3. Deore Tamanna 89.25

SYCM TOPPERS 2019-20

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Walke Komal 93.73
2. Patil Mansi 92.80
3. Shewale Aniket 92.13

TYCM TOPPERS 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Liju Kujumon 88.5
2. Nimani Sunny Bharat 82.6
3. Jadhav Sakshi Ganpat 81.2

SYCM TOPPERS 2018-19

Sr.No. Photo Name Percentage
1. Deshmukh Yuvraj Ashok 85.3
2. Nagare Abhishek Shailesh 80.9
3. Hire Srushti Bhausaheb 72.3